Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

NIEUWSBERICHTEN

 

04/2024

ZEG NIET SALARISWAGEN TEGEN EEN FUNCTIEWAGEN

Het lijkt erop dat sommige werkgevers niet het verschil maken tussen een werknemer die zijn wagen voornamelijk voor privédoeleinden gebruikt tegenover de verkoper die ganse dagen ermee op de baan is om klanten binnen te halen.

Lees het artikel

 

03/2024

DE FUNCTIEBENAMING IN HET CONTRACT TELT WEL DEGELIJK

Nogmaals is aangetoond dat de benaming van uw functie echt belangrijk is. Wat stellen we vast? In uw contract wordt nog zelden de juiste wettelijke benaming gebruikt: handelsvertegenwoordiger of handelsagent (voor de zelfstandige verkoper).

Lees het artikel

 

02/2024

BEHOUD GSM-NUMMER NA UITDIENSTTREDING WETTELIJK GEREGELD

Een werknemer kan voortaan het gebruiksrecht van het gsm-nummer terugvragen na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Wanneer is dit van toepassing?

Lees het artikel

 

01/2024

HOE KUNNEN WIJ ANTICIPEREN OP PROBLEMEN?

Omdat sommige leden zich afvragen wat we bedoelen met het voorkomen van problemen kunnen we dit best toelichten met een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Lees het artikel

 

12/2023

WELKE INDEXATIE KAN U VERWACHTEN?

In de voorbije periode waren de indexaties aanzienlijk, maar binnenkort zal het iets minder zijn.

Lees het artikel

 

11/2023

FAQ BIJ DE VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR DE WERKGEVER

Zeker met het jaareinde in zicht wordt ons al wel eens gevraagd of het niet beter is om de betaling van de opzegvergoeding op te splitsen omwille van fiscale redenen. Ook wanneer een nieuwe tewerkstelling tijdens de periode gedekt door de opzegvergoeding zou kunnen aanvangen, menen sommigen dat ze te veel aan de belastingen zullen kwijtspelen.

Lees het artikel

 

10/2023

DE BEDRIJFSWAGEN: HET EFFECT VAN HET VAA OP UW LOON

Wanneer u de bedrijfswagen privé mag gebruiken, wordt op uw loonfiche een voordeel van alle aard vermeld (VAA). U betaalt daarop geen sociale bijdragen, maar wel belastingen.

Lees het artikel

 

09/2023

MAXIMUM OPZEGTERMIJN VOOR ALLE WERKNEMERS IS 13 WEKEN

Door de wet tot invoering van een eenheidsstatuut moest voor de werknemers die in dienst traden vóór 01/01/2014 de opzegtermijn in twee delen berekend worden. Vanaf 28/10/2023 zal de opzegtermijn evenwel uitsluitend worden berekend op basis van de opzegtermijnen die werden ingevoerd vanaf 01/01/2014.

Lees het artikel

 

08/2023

AANDACHT, AANDACHT, HANDELSAGENTEN (ZELFSTANDIGE VERTEGENWOORDIGERS)

Wist u dat uw statuut van handelsagent wordt beschermd door een wetgeving die hoofdzakelijk dwingend is wat wil zeggen dat hiervan niet mag afgeweken worden (wel opgelet met internationale contracten)?

Lees het artikel

 

07/2023

PECH ONDERWEG: WAT ALS U ZIEK WORDT TIJDENS UW VAKANTIE?

Als u dit jaar nog ziek zou worden tijdens uw vakantieperiode, hebt u pech. Vanaf volgend jaar wordt hieraan een mouw gepast.

Lees het artikel

 

06/2023

EEN AANTAL RECENTE PROBLEMEN GESCHETST

Waarmee werden de juristen bij B.F.H. recent geconfronteerd? En kan u daar lessen uit trekken?

Lees het artikel

 

05/2023

HET EXCLUSIVITEITSBEDING WORDT AAN BANDEN GELEGD

Is het nog mogelijk dat de werkgever uw vrijheid van arbeid verregaand aan banden legt door een exclusiviteitsclausule in uw arbeidscontract te voorzien?

Lees het artikel

 

04/2023

DE WERKGEVER BEREIDT UW ONTSLAG WEL DEGELIJK VOOR. EN WAT DOET U?

In seminaries worden aan de werkgever tips & tricks aangereikt om een consistent en onderbouwd ontslagdossier te maken waardoor het risico op een veroordeling voor hem minimaal wordt. Hierna een greep uit de inhoud van dergelijke seminaries zodat u ineens weet waar u moet op letten.

Lees het artikel

 

03/2023

WHITEPAPER

De belangrijkste nieuwsbrieven van de afgelopen jaren werden voor u gebundeld in een whitepaper. Daarin vindt u heel wat bruikbare tips die nog altijd actueel zijn.

Lees het artikel

 

02/2023

BIBBER EN BEEF WERKGEVERS EN OPDRACHTGEVERS? MEER INFORMATIE VEREIST

Zoals aangekondigd in mijn nieuwsbrief van juli 2022 moet de werkgever zijn werknemers voortaan uitgebreider informeren. Dit geldt automatisch bij de indiensttreding, maar ook wanneer een werknemer die al in dienst is uitdrukkelijk om informatie vraagt.

Lees het artikel

 

01/2023

ZATERDAGEN BLIJVEN WERKDAGEN!

In onze nieuwsbrief van september 2022 - “Verstuur tijdig uw opzegbrief” - gaven we aan dat er vanaf dit jaar een nieuwe bepaling van het Burgerlijk Wetboek van kracht zou worden die voorziet dat werkdagen andere dagen zijn dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen. Dat zou een belangrijk gevolg hebben voor wat betreft de precieze datum waarop u een opzegbrief aangetekend moest versturen.

Lees het artikel

 

12/2022

WAAROM VERTROUWT U DERMATE OP DE JUISTE BETALING VAN UW COMMISSIE?

Pas als ik vraag naar detailberekeningen van variabele vergoedingen blijkt dat er vele handelsvertegenwoordigers en handelsagenten helemaal niet de moeite doen om deze op te vragen bij hun werkgever/opdrachtgever. Is een dergelijk vertrouwen, “het zal wel juist zijn”, eigenlijk verantwoord?

Lees het artikel

 

11/2022

RESULTATEN VAN DE ENQUETE ELEKTRISCHE MOBILITEIT

Lennard Van den Abeele, intussen master of science in bedrijfskunde, vroeg ons om mee te werken aan een enquête. Hierop kwam een grote respons.

Lees het artikel
 

10/2022

ER WORDT SCHADE VASTGESTELD AAN DE BEDRIJFSWAGEN BIJ HET INLEVEREN ERVAN

De vaststelling is dat leasingmaatschappijen strenger worden. Ze zullen elke schade proberen te verhalen om nog voldoende geld te recupereren via verkoop van de wagen en vergoeding van de schade (die soms niet eens wordt hersteld!).

Lees het artikel

 

09/2022

VERSTUUR TIJDIG UW OPZEGBRIEF

Meestal gebeurt de kennisgeving van een opzeg per aangetekende brief. Zorg dat u hem tijdig verstuurt want deze kennisgeving krijgt pas uitwerking vanaf de derde werkdag. Wat betekent dat precies? 

Lees het artikel

 

08/2022

EEN GEWONNEN ZAAK VAN BELANG

B.F.H. behaalde een belangrijke overwinning in graad van hoger beroep. Uw werkgever kan u niet 11 maanden aan een bijzonder laag loon laten werken en vlug een bijpassing doen in de twaalfde maand zodat u elke maand aan het baremaloon komt zoals voorzien voor uw functie en beroepservaring.

Lees het artikel

 

07/2022

OP WEG NAAR TRANSPARANTERE ARBEIDSVOORWAARDEN

De Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van 20 juni 2019 dient in onze nationale wetgeving te worden geïntegreerd tegen 1 augustus 2022. Wat betekent dit voor u?

Lees het artikel

 

06/2022

DE WERKGEVER STELT VOOR OM UW CONTRACT IN ONDERLING OVERLEG TE BEËINDIGEN

De laatste tijd hebben werkgevers het blijkbaar moeilijk om arbeidsovereenkomsten op te zeggen. Ze verkiezen om ineens het zaakje volledig te regelen in een overeenkomst.

Lees het artikel

 

05/2022

OP ONKOSTENVERGOEDINGEN WORDT BEKNIBBELD

Soms wordt door de werkgever voorgehouden dat hij een bezoek van de sociale en/of fiscale inspectie heeft gehad en dat bepaalde kostenvergoedingen niet meer zouden toegekend mogen worden.

Lees het artikel

 

04/2022

NU OOK EEN VERBOD OP DE EENZIJDIGE VERHOGING VAN DE KOSTEN TEN LASTE VAN DE HANDELSAGENT

De principaal mag niet eenzijdig het bedrag van de overeengekomen commissie, de berekeningswijze of de berekeningsgrondslag wijzigen.

Lees het artikel

 

02/2022

RIJDEN WE BINNENKORT ALLEMAAL ELEKTRISCH?

Of we nu willen of niet, het gaat niet lang meer duren vooraleer elektrisch rijden de norm zal worden. Er worden wel veel vragen gesteld en een aantal bedenkingen gemaakt bij deze evolutie.

Lees het artikel

 

01/2022

NIEUWE CAR POLICY NIET ONDERTEKEND, GEEN BEDRIJFSWAGEN MEER?

Werkgevers wijzigen maar al te graag de car policy naar eigen goeddunken. Bij sommige werknemers is de maat vol en ze weigeren de laatste gewijzigde car policy te ondertekenen. Kan de werkgever dan weigeren een nieuwe firmawagen ter beschikking te stellen?

Lees het artikel

 

12/2021

SAMEN VEERKRACHTIG

Op het einde van het jaar is het gebruikelijk even terug te blikken. Bent u geconfronteerd met uitdagingen of had u pech? Het maakt wel degelijk een groot verschil hoe u ermee omgaat. Enkele richtlijnen kunnen hierbij helpen en wij ook.

Lees het artikel

 

11/2021

MOET IK VERPLICHT NOG VAKANTIEDAGEN OPNEMEN VOOR HET JAAREINDE?

Vakantie wordt meestal vrij gepland, weliswaar in onderling overleg met de werkgever. In sommige situaties stelt zich echter de vraag of u verplicht kan worden verlofdagen op te nemen.

Lees het artikel

 

10/2021

ER WORDT U GEVRAAGD OM IN EEN ANDERE REGIO TE WERKEN OF ANDERE PRODUCTEN TE VERTEGENWOORDIGEN

Uw werkgever/opdrachtgever heeft het in zijn hoofd gehaald om wijzigingen aan te brengen aan uw productengamma en/of uw regio. Kan u dit weigeren? En als u hiervoor gewonnen bent, waar moet u dan op letten?

Lees het artikel

 

09/2021

TEVREDEN MET EEN MISTIGE FUNCTIEOMSCHRIJVING?

In bijna geen enkel contract worden nog de wettelijke termen ‘handelsvertegenwoordiger’ of ‘handelsagent’ gebruikt. Meestal gaat het om commercieel medewerker, accountmanager, sales advisor, dienstenovereenkomst enz. Ook wat de taakomschrijving betreft, blijft de werkgever/opdrachtgever vaag en dikwijls zelfs bewust. Waarom?

Lees het artikel

 

08/2021

MIJN LOONBEREKENING GEBEURT VIA EEN SOCIAAL SECRETARIAAT DUS ZAL WEL JUIST ZIJN ZEKER?

Niets is minder waar!

Lees het artikel

 

07/2021

WAT IS SOCIALE BESCHERMING WAARD?

Iedereen, zowel de wetgever als de rechters en al zeker de werkgevers, maar ook de werknemers zelf, lijken zich nog amper bewust te zijn van de sociale bescherming die moeizaam werd opgebouwd omdat er nu eenmaal altijd een economische ongelijkheid bestaan heeft tussen werkgever en werknemer. Ook voor de handelsagent diende de wetgever trouwens tussen te komen om voor hem de nodige veiligheidskleppen in te bouwen.

Lees het artikel

 

06/2021

UW WERKGEVER WIL UITBETAALD VARIABEL LOON TERUGVORDEREN

Uw werkgever wil een aanzienlijk bedrag aan commissies en bonussen terugvorderen. Hoewel het bijna onoverkomelijk is voor u, ook al mag u een betalingstermijn voorstellen, durft u eerst niet weigeren om dit te doen.

Lees het artikel

 

05/2021

WAAR GAAT HET NAARTOE MET DE BEDRIJFSWAGEN?

Er is een nieuwe tactiek opgedoken: u krijgt weliswaar een firmawagen van een bepaald type, maar u moet wel een eigen bijdrage betalen, afhankelijk van het door u behaalde zakencijfer. Dit wordt netjes in een overeenkomst gegoten die u zou moeten ondertekenen. Wat doet u hiermee?

Lees het artikel

 

04/2021

U HEBT RECHT OP VACCINATIEVERLOF

Door de wet van 28 maart 2021 wordt aan werknemers een recht op klein verlet toegekend m.h.o. op het toegediend krijgen van een coronavaccin. Deze wet stond in het Belgisch Staatsblad van 09/04/2021 en trad onmiddellijk op deze datum in werking.

Lees het artikel

 

03/2021

CHRISTOPHE, BESTUURSLID, VERTELT

Ik heb vastgesteld dat de juristen van B.F.H. op een gelijkaardige manier tewerk gaan als ik wanneer ik aan het verkopen ben.

Lees het artikel

 

03/2021

ONZE VOORZITTER VERTELT

Het is een feit: mijn beroep is mijn voornaamste bezigheid, uren spendeer ik eraan. Het is dan ook gemakkelijk dat ik mij alleen met de verkoop moet bezighouden en alle vragen of problemen m.b.t. mijn tewerkstelling gewoon kan voorleggen aan mijn beroepsfederatie.

Lees het artikel

 

02/2021

WELKE IMPACT HEEFT EEN CRISISSITUATIE OP UW RECHTEN?

In deze nieuwsbrief worden de reacties gebundeld op de nieuwsbrief van januari 2021 waarin we vroegen uw ervaringen sinds maart vorig jaar te delen.

Lees het artikel

 

01/2021

WERKEN IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN

Wie had gedacht dat we begin 2021 nog altijd lastiggevallen zouden worden door het coronavirus? En toch bleven we doorwerken, voor u, met volle moed. Wat brengt de nabije toekomst?

Lees het artikel

 

12/2020

GEEN NORMALE EINDEJAARSPREMIE WANNEER U TIJDELIJK WERKLOOS WERD GESTELD?

Degenen die door hun werkgever op tijdelijke werkloosheid corona werden geplaatst in de loop van 2020 kunnen zich verwachten aan een minder aangename verrassing op het einde van het jaar.

Lees het artikel

 

11/2020

 CONTROLEDRANG 

Voor zowel de handelsvertegenwoordigers en handelsagenten als hun werkgevers en opdrachtgevers zijn het moeilijke tijden. Toch steekt iedereen een tandje bij dankzij digitale middelen. Desondanks merken we dat werkgevers en opdrachtgevers een onweerstaanbare drang hebben om de controle over de werkzaamheden op te voeren.  

Lees het artikel 

 

10/2020

WAT IS ER NOG ESSENTIEEL?

Bij het nalezen van contractontwerpen, zowel van bedienden-handelsvertegenwoordigers als van handelsagenten, valt het ons op dat vele elementen die in principe essentieel zijn, worden bestempeld als zijnde niet essentieel. Wat kan het gevolg zijn?

Lees het artikel

 

09/2020

IK BEHOUD TOCH MIJN RECHTEN ALS IK OVERSTAP BINNEN DEZELFDE GROEP?

Bij een overname door een andere onderneming worden soms de rechten en de anciënniteit gevrijwaard. Wanneer is dit het geval en wanneer niet?

Lees het artikel

 

08/2020

IS TIJDELIJKE WERKLOOSHEID NOG MOGELIJK NA 31 AUGUSTUS 2020?

Ja, maar de voorwaarden voor Corona-werkloosheid (overmacht) worden strenger vanaf 1 september 2020.

Lees het artikel

 

08/2020

KLANTENBEZOEK IN CORONATIJDEN

Momenteel mag ons huisgezin nog maar met 5 dezelfde personen contact hebben in het kader van privébijeenkomsten. Maar hoe zit dat nu met het contact met uw klanten?

Lees het artikel

 

07/2020

OPZEGGINGSTERMIJN NU TOCH GESCHORST TIJDENS TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA

Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, loopt de opzeggingstermijn normaal gezien door tijdens de periode van schorsing wegens overmacht.

Lees het artikel

 

06/2020

IMPACT VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA

Wat met uw aantal vakantiedagen en het bedrag van uw vakantiegeld?

Lees het artikel

 

05/2020

WANNEER HEBT U RECHT OP COMMISSIE ALS HANDELSAGENT?

Art.  X.8 Wetboek Economisch Recht (hierna afgekort WER) geeft het antwoord op deze vraag.

Lees het artikel

 

04/2020

MAG U TERUG AAN HET WERK? OP DE BAAN? HOE?

Eerst en vooral moet u bedenken dat de werkgever alvast tot eind mei ek. de mogelijkheid heeft om u op tijdelijke werkloosheid te houden wegens overmacht. Hij is degene die beslist wie en wanneer iemand terug mag werken. De wetgeving voorziet geen procedure of mogelijkheden voor de werknemer om zich tegen de beslissing van de werkgever te verzetten.

Lees het artikel

 

04/2020

DE CORONACRISIS: EEN UPDATE

Veel vertegenwoordigers staan al op tijdelijke werkloosheid. Er zijn er nog een aantal aan het werk. Beide groepen stellen zich bepaalde vragen waarop we proberen een antwoord te formuleren.

Lees het artikel

 

03/2020

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT (CORONA)

De RVA heeft op 20 maart de procedure tijdelijke werkloosheid omwille van de Coronacrisis zeer sterk vereenvoudigd.

Lees het artikel

 

03/2020

VEELGESTELDE VRAGEN NU DE CORONACRISIS EEN ENORME IMPACT HEEFT

Lees het artikel

 

03/2020

CORONAVIRUS : WAT KUNNEN DE ZELFSTANDIGE HANDELSAGENTEN DOEN?

De Minister van Zelfstandigen en Landbouw geeft financiële ademruimte aan de zelfstandigen die problemen krijgen door het coronavirus.

Lees het artikel

 

03/2020

CORONAVIRUS : WAT BETEKENT HET VOOR UW ARBEIDSSITUATIE?

De draconische maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen verstrekkende gevolgen hebben op uw tewerkstelling. Ondernemingen kunnen dan teruggrijpen naar bepaalde noodsystemen, die ook aangewend werden tijdens de bankencrisis of in de nasleep ervan.

Lees het artikel

 

02/2020

OEPS. IK HEB EEN CONTRACT ONDERTEKEND EN VOEL ME ER NIET GOED BIJ

U wou die nieuwe job. U had de wijzigingen aan het contractvoorstel bekomen. U ondertekende. Plots beseft u dat u een vergissing hebt begaan. Wat nu?

Lees het artikel

 

01/2020

MIJN COLLEGA WERD ONTSLAGEN EN IK MOET ZIJN SECTOR ERBIJ NEMEN

Het is onwaarschijnlijk hoe dikwijls we worden gecontacteerd door handelsvertegenwoordigers die worden geconfronteerd met de vraag van hun werkgever om de klanten van een ontslagen collega er maar gewoon even bij te nemen. Bent u dit verplicht?

Lees het artikel

 

12/2019

IK WIL OVERSTAPPEN NAAR EEN CONCURRENT

Sowieso dient u de correcte wettelijke opzeggingstermijn na te leven om een einde te stellen aan uw huidig contract, maar vooraleer de stap naar een concurrent te zetten,  zou u toch het een en ander moeten checken.

Lees het artikel

 

11/2019

INLEVEREN VAN WERKMATERIAAL BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

We kregen de volgende vraag van een aangeslotene. En het dient gezegd: we krijgen dergelijke vraag wel méér. 

Ik ben in arbeidsongeschiktheid sinds begin januari en mijn dokter heeft alvast een arbeidsongeschiktheidsattest geschreven tot eind februari. Ik kreeg gisteren een aangetekende brief van mijn werkgever waarin deze mij vraagt de firmamaterialen zoals wagen, GSM en laptop in te leveren.

Lees het artikel

 

10/2019

WORDT U AL GELOKALISEERD?

Gps, smartphones, tablets bieden de mogelijkheid om de plaats waar u zich bevindt in real time te bepalen. Opdat uw werkgever gebruik zou kunnen  maken van geolokalisatiesystemen om te weten waar u bent, moet hij toch een aantal voorwaarden in acht nemen.

Lees het artikel

 

09/2019

BEOORDELING OP BASIS VAN DATA. WERKT DIT?

Waarom wordt zoveel geëvalueerd op grond van gegevens als aantal bezoeken, aantal gepresteerde uren, aantal verkopen, procentuele stijging zakencijfer enz.? Alles wordt becijferd, losgekoppeld van de realiteit die helemaal niet zo eenduidig is. Medewerkers worden gedemotiveerd. Aldus werkt het dikwijls averechts.

Lees het artikel

 

08/2019

GEVAAR: BONUS NIET OPGENOMEN IN BEREKENINGSBASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING

Nog maar eens blijkt dat jaarlijkse bonusplannen niet als volwaardig loon kunnen beschouwd worden. Inderdaad staat zelfs de hoogste rechtsinstantie in ons land toe dat de werkgever de lakens uitdeelt.

Lees het artikel

 

06/2019

NIEUWE REGELS VOOR INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE NA ONTSLAG

Vroeger, wanneer uw contract werd verbroken door de werkgever met uitbetaling van een opzeggingsvergoeding, kon u wachten om u in te schrijven als werkzoekende tot op het einde van de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding zoals vermeld op het C4-formulier. Maar sinds kort - meer bepaald vanaf 29 april 2019 - moet u zich veel sneller inschrijven!

Lees het artikel

 

05/2019

DE VAKANTIE EN HET VAKANTIEGELD KOMEN ERAAN

Hoewel u uw vakantiedagen pas later opneemt, is het in vele ondernemingen gebruikelijk om het vakantiegeld uit te betalen in de maand mei. Hoeveel bedraagt uw vakantiegeld?

Lees het artikel

 

04/2019

VAN SWT NAAR VERVROEGD PENSIOEN

Sinds 1 januari 2019 kan elke werknemer die geniet van het SWT (het vroegere ‘brugpensioen’) met vervroegd pensioen gaan voordat hij 65 jaar is geworden. Dat is een nieuwigheid.

Lees het artikel

 

02/2019

EEN CONCURRENTIEBEDING IN UW CONTRACT OF OVEREENGEKOMEN BIJ CONTRACTEINDE: WAT IS HET VERSCHIL?

Een concurrentiebeding dat in uw initiële overeenkomst wordt opgenomen, moet voldoen aan strikte wettelijke geldigheidsvoorwaarden. Wanneer een overeenkomst wordt afgesloten bij het einde van een samenwerking en hierin wordt een concurrentiebeding voorzien, pas dan op uw tellen!

Lees het artikel

 

01/2019

HEEFT DE ARBEIDSDEAL ALLEEN VOORDELEN?

De ministerraad keurde op 23 november 2018 een wetsontwerp ter uitvoering van de Arbeidsdeal goed.

Lees het artikel

 

12/2018

KRIJG IK EEN BONUS OF NIET? DAT IS DE VRAAG

Meermaals worden in een bonusplan zo’n arbitraire voorwaarden bepaald omtrent de al dan niet toekenning van een bonus dat u niet zeker bent of u de bonus wel zal krijgen, ook al hebt u de doelstellingen behaald.

Lees het artikel

 

11/2018

KRIJGT U VERANTWOORDING VAN UW COMMISSIEBEREKENING OF NIET?

Zowel voor de bediende-vertegenwoordiger als de zelfstandige handelsagent is wettelijk voorzien dat de werkgever/opdrachtgever de berekening van de commissies moet verantwoorden. Dikwijls gebeurt dit niet of onvolledig. Hoe kan u hem hiertoe dwingen?

Lees het artikel

 

10/2018

WAT MET UW ARBEIDSOVEREENKOMST BIJ EEN STROOMONDERBREKING DEZE WINTER?

Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft een globaal afschakelplan uitgewerkt in geval van schaarste. Wat gebeurt er als u hierdoor niet kan werken?

Lees het artikel

 

08/2018

DE DOELSTELLINGEN VOOR UW BONUS BLIJVEN ACHTERWEGE

Eigenlijk moeten de targets telkens in het begin van het jaar meegedeeld worden, maar de maanden verstrijken en er komt maar geen nieuws van uw werkgever. Wat nu?

Lees het artikel

 

07/2018

KREEG U AL HET BEZOEK VAN EEN CONTROLEARTS?

Als u ziek wordt, dan dient u de werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Dat geeft de werkgever de mogelijkheid om de nodige schikkingen door te voeren op het werk tijdens uw afwezigheid en u te controleren.

Lees het artikel

 

06/2018

WAT VALT ONDER DE ARBEIDSDUUR VAN EEN VERTEGENWOORDIGER?

Meestal gaat de discussie over de vraag of de arbeidstijd begint te tellen wanneer een vertegenwoordiger thuis vertrekt richting zijn eerste klant of pas op het ogenblik dat hij aankomt bij zijn eerste klant. Een recent arrest van het Arbeidshof van Antwerpen werpt nog eens een licht op deze zaak.

Lees het artikel

 

04/2018

VANAF 1 MEI 2018 GELDEN NIEUWE OPZEGTERMIJNEN BIJ EEN ONTSLAG DOOR DE WERKGEVER

De regering-Michel wilde opnieuw de proeftijd invoeren, terwijl die eind 2013 was afgeschaft. We frissen even op: voor bedienden kon de proeftijd van 1 tot 6 of maximum 12 maanden vastgelegd worden, al naar gelang de hoogte van het loon.

Lees het artikel

 

02/2018

EEN BONUS? LAAT U NIET IN DE LUREN LEGGEN

Elk jaar opnieuw wordt een nieuw bonusplan onder uw neus geschoven. Wanneer moet er een belletje beginnen te rinkelen? Of had u beter nooit dergelijk systeem aanvaard?

Lees het artikel

 

01/2018

VANAF 1 JANUARI 2018 GELDEN NIEUWE FORFAITS VOOR PRIVEGEBRUIK IT-TOOLS

De werkgever die u een smartphone, pc, laptop, tablet of internetverbinding ter beschikking stelt waarvan hij eigenaar of titularis is, moet deze voordelen in natura vermelden op de loonfiches.

Lees het artikel

 

12/2017

DE EINDEJAARSPREMIE KOMT ERAAN

Soms wordt gesproken over een ‘dertiende maand’. Dit is echter niet altijd een extra maandloon. Als u niks specifieks overeengekomen bent met de werkgever, moet er gekeken worden naar hetgeen voorzien is binnen het paritair comité waartoe de werkgever behoort.

Lees het artikel

 

11/2017

UW LOON WORDT STEEDS PRECAIRDER

In art. 4 van de Arbeidsovereenkomstenwet  wordt de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordiger nog altijd gedefinieerd als de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van de werkgever.

Lees het artikel

 

09/2017

MAG DE WERKGEVER U ONTSLAAN WANNEER U ZIEK BENT?

Vaak wordt gedacht dat een werknemer niet kan ontslagen worden tijdens zijn ziekteverlof of dat hij beschermd is tegen ontslag. Dat is een fabeltje.

Lees het artikel

 

08/2017

U WORDT ZIEK EN NEEMT VERLOF TIJDENS EEN OPZEGTERMIJN. WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Wanneer de werkgever u een opzeg heeft betekend en u moet deze opzegtermijn presteren, dan zijn er bepaalde gebeurtenissen die het verloop van de opzegtermijn schorsen en hem na zijn initiële duur verlengen. We bekijken even welke gebeurtenissen er bedoeld worden en hoe de verlenging precies berekend wordt. Dat laatste is van belang voor de exacte vaststelling van het tijdstip waarop u kan stoppen en werkloosheidsuitkeringen kan genieten indien nodig.

Lees het artikel

 

07/2017

WIST U DAT...

Wist u dat een voorstel van overeenkomst uitgaande van de werkgever of opdrachtgever meestal alle mogelijke negatieve clausules bevat?

Lees het artikel

 

06/2017

BLIJVEN OF WEGGAAN?

De werkgever betekent u een ellenlange opzeggingstermijn. U weet dat u best elders solliciteert, maar betekent dit ook dat u zo vlug mogelijk moet ingaan op een nieuwe jobaanbieding? Kieskeurigheid is hier aangewezen.

Lees het artikel

 

05/2017

DAT DOEN WIJ

Bent u al aangesloten, maar maakt u nog niet echt gebruik van alle mogelijkheden binnen onze dienstverlening? Moet u zich nog aansluiten, maar vraagt u zich af wat wij voor u kunnen doen?

Lees het artikel

 

04/2017

VANDAAG AANVAARD, MORGEN GEFRUSTREERD

De werkgever verpakt een wijziging van uw arbeidsvoorwaarden dusdanig dat het erop lijkt dat er geen vuiltje aan de lucht is of dat het zelfs in uw voordeel is. Later blijkt het tegendeel en krijgt u spijt dat u de wijziging aanvaard hebt.

Lees het artikel

 

03/2017

WE STAPPEN WEER MEER OP DAN WE WORDEN ONTSLAGEN

Op dit ogenblik zijn er in ons land meer werknemers die beslissen om hun arbeidscontract stop te zetten dan dat er worden ontslagen door hun werkgever. Vóór 2014 was dit nog omgekeerd.

Lees het artikel

 

02/2017

GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Vanaf 2017 bieden nieuwe arbeidsrechtelijke bepalingen meer rechtszekerheid aan de werknemers die het werk tijdelijk gedeeltelijk hervatten en met akkoord van de werkgever een aangepast of ander werk uitvoeren in het kader van een re-integratietraject.

Lees het artikel

 

01/2017

DE WERKGEVER BETEKENT U EEN OPZEGGINGSTERMIJN, MAAR U MAG NIET VERDER WERKEN?

Het is een modeverschijnsel. De werkgever betekent een opzeggingstermijn, maar hij legt tegelijkertijd een dadingsovereenkomst ter ondertekening voor waarin u wordt vrijgesteld van prestaties. Is dit een goeie zaak?

Lees het artikel

 

12/2016

WAT IS HET BELANG VAN HET ARBEIDSREGLEMENT?

Als u in dienst treedt, moet u een kopie van het arbeidsreglement krijgen. Dit is belangrijk, omdat hierin is vastgelegd hoe het werk in de onderneming wordt georganiseerd, maar we willen er vooral uw aandacht op vestigen dat er ook verplichtingen voor u in staan.

Lees het artikel

 

11/2016

DOE-HET-ZELVERS KUNNEN OOK WAT HULP GEBRUIKEN

Uiteraard gaat het niet over klussers, maar over mensen die denken dat ze hun problemen met hun werkgever/opdrachtgever wel zelf kunnen oplossen. Dat lukt misschien nog voor de kleinere vraagstukken, maar u kan niet altijd zelf alle gevolgen inschatten en dat is normaal: u hebt niet de gespecialiseerde kennis en niet de ervaring.

Lees het artikel

 

10/2016

WAT MET UW VAKANTIERECHTEN BIJ OVERSCHAKELING NAAR DEELTIJDS REGIME NA ZIEKTE?

Soms opteert u vrijwillig om deeltijds te gaan werken, maar het gebeurt ook dat u na een langdurige ziekteperiode slechts deeltijds terug aan de slag kan. Welke weerslag heeft dit op het aantal vakantiedagen en op het vakantiegeld dat u te goed hebt?

Lees het artikel

 

10/2016

ALLES IS TERUG TE VINDEN OP HET INTERNET

Waarom nog advies inwinnen? Ik heb het antwoord op mijn vraag al teruggevonden op het internet. Wat blijkt? Hierdoor wordt meermaals in de fout gegaan. Hoe komt dit?

Lees het artikel

 

09/2016

U BENT VORIG JAAR VAN WERKGEVER VERANDERD. WAT GEBEURT ER MET HET VAKANTIEGELD?

In België bouwt u uw recht op betaald verlof op in het voorgaande kalenderjaar. Dit geeft eigenaardige gevolgen wanneer u in de loop van het vorige kalenderjaar van werkgever veranderd bent.

Lees het artikel

 

09/2016

EEN POLICY HIER, EEN POLICY DAAR, EEN POLICY OVERAL...

De werkgever staat de laatste tijd dikwijls afkerig tegenover het gebruik van cao’s omdat hieromtrent moet onderhandeld worden. Hij verkiest dan eerder informele rechtsbronnen om gemaakte afspraken te formaliseren, zoals policy’s i.v.m. het gebruik van de firmawagen, de gsm, het internet enz.

Lees het artikel

 

07/2016

KAN MIJN BAAS WEIGEREN OM MIJN BONUS TE BETALEN?

Of u recht zal hebben op uw bonus, is voornamelijk afhankelijk van de bepalingen in het bonusplan. Vooraleer u dit ondertekent, moet u het dan ook zeer goed nagelezen hebben. Nog beter: laat het door ons checken.

Lees het artikel

 

06/2016

KAN EEN ONGELDIG CONCURRENTIEBEDING IN EEN AGENTUURCONTRACT GEMATIGD WORDEN DOOR DE RECHTER?

In een arrest van Hof van Beroep te Brussel van 9 mei 2016 wordt een duidelijk standpunt ingenomen.

Lees het artikel

 

05/2016

ADVIES OP MAAT

Is een bepaalde oplossing altijd en voor iedereen de beste? Absoluut niet. Daarom suggereren wij meestal verschillende mogelijke oplossingen voor eenzelfde probleem opdat u er de beste in uw situatie zou kunnen uitpikken.

lees het artikel

 

04/2016

WORDT HARDER WERKEN ALTIJD BELOOND?

Bent u een harde werker? Dan beschikt u over een positieve kwaliteit waar echter dikwijls misbruik van wordt gemaakt.

Lees het artikel

 

03/2016

LET OP DE BEREKENINGSWIJZE VAN UW COMMISSIE

Waar moet u op letten als bediende-vertegenwoordiger en als zelfstandige handelsagent bij de beoordeling van een voorgesteld commissiesysteem? De werkgevers/opdrachtgevers zijn immers bijzonder vindingrijk om u een wortel voor te houden.

lees het artikel

 

02/2016

EXTRA-LEGAAL PENSIOEN AAN NIEUWE WETTELIJKE BEPERKINGEN ONDERWORPEN

Zowel voor werknemers als voor zelfstandigen (bedrijfsleiders) gelden nieuwe voorwaarden op het vlak van hun aanvullend pensioen.

Lees het artikel

 

01/2016

MAG DE WERKGEVER SCHADE AAN DE FIRMAWAGEN INHOUDEN OP HET VAKANTIEGELD?

U bent recent uit dienst getreden. Uit de eindafrekening die u nog ontvangt, blijkt dat uw ex- werkgever een inhouding heeft gedaan op uw vakantiegeld bij uitdiensttreding voor schade aan de ingeleverde firmawagen. Is dit toegelaten?

Lees het artikel

 

12/2015

HOE DE OPZEGGINGSTERMIJN CORRECT BEREKENEN?

Als u als vertegenwoordiger de arbeidsovereenkomst opzegt, dan moet u erop letten dat u de juiste aanvangsdatum en duur in de opzeggingsbrief vermeldt. In sommige gevallen is het bepalen van de laatste werkdag evenwel niet vanzelfsprekend.

Lees het artikel

 

11/2015

MAG DE WERKGEVER MIJN MAILS CONTROLEREN?

Er zijn een aantal vragen die we ons dadelijk moeten stellen. Bestaat er een internetpolicy binnen het bedrijf? Zo niet, wat zijn de algemene regels? Gaat het om professionele mails of om privémails?

lees het artikel

 

10/2015

HOE VERANTWOORD IK MIJN LOONEISEN?

U werkt zich te pletter en vindt dat u opslag verdient, maar kan u uw baas hier ook van overtuigen? Als u een gesprek hieromtrent aangaat, kan u zich maar best heel goed voorbereiden.

Lees het artikel

 

09/2015

MAG DE WERGEVER/OPDRACHTGEVER UW SECTOR WIJZIGEN?

Op een bepaald moment is de werkgever/opdrachtgever de mening toegedaan dat als hij een extra vertegenwoordiger aanwerft, dit extra winst zal opleveren. Het is niet wenselijk dat twee vertegenwoordigers door mekaar rondlopen, dus wordt van u verwacht dat u zonder meer een deel van uw geografische sector afstaat. Bent u verplicht dit te aanvaarden?

Lees het artikel

 

07/2015

HOE VERDEDIGT UW UW RECHT OP EEN UITWINNINGSVERGOEDING ALS ZELFSTANDIG AGENT?

In bepaalde gevallen kan u na contracteinde aanspraak maken op een vergoeding voor de door u nieuw aangebrachte klanten of de aanzienlijke uitbreiding van het zakencijfer. De opdrachtgever zal echter proberen hieronder uit te komen of het bedrag van de vergoeding te minimaliseren. Het komt er dan ook op aan om uw dossier goed voor te bereiden.

lees het artikel

 

06/2015

BENT U AANSPRAKELIJK ALS HANDELSAGENT?

Wanneer u, als handelsagent, minder solvabele klanten werft, dan komt dit in principe niet voor uw rekening en risico, maar voor die van uw opdrachtgever. Het Belgische recht voorziet in de mogelijkheid om van dit principe schriftelijk af te wijken.

Lees het artikel

 

06/2015

FORFAITAIRE TERUGBETALING VAN KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER

Heel veel handelsvertegenwoordigers krijgen van hun werkgever op maandelijkse basis een terugbetaling van beroepskosten. Vaak gebeurt dit op forfaitaire basis. Men kan daar echter niet zomaar bedragen op kleven.

Lees het artikel

 

05/2015

STEEDS MEER CONTRACTEN VAN BEPAALDE DUUR

Zowel voor de bediende-vertegenwoordiger als de zelfstandige agent wordt meer en meer gebruik gemaakt van contracten voor bepaalde duur. Is dit wenselijk?

Lees het artikel

 

04/2015

EEN GESPREK REGISTREREN OF NIET?

Op 25 april 2012 had de werknemer stiekem een gesprek opgenomen met zijn werkgever omtrent zijn recht op commissies. Op 28 augustus 2012 werd de arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd. De werkgever en werknemer zagen elkaar terug op de rechtbank en de werkgever vroeg om het volgens hem onwettig en onbetrouwbaar bewijs te weren.

Lees het artikel

 

03/2015

MIJN WERKGEVER WIL MIJN BONUS OP EEN ANDERE MANIER VERGOEDEN

Het target is behaald, de bonus is verschuldigd, maar de werkgever stelt ineens voor om deze op een andere manier te vergoeden. Mag u hiermee akkoord gaan? Waaraan moet u denken?

Lees het artikel

 

02/2015

HOE VERDEDIGT U UW RECHT OP EEN UITWINNINGSVERGOEDING ALS BEDIENDE-VERTEGENWOORDIGER?

Als u wordt ontslagen door de werkgever (zonder dringende reden) na meer dan 1 jaar anciënniteit, dan kan u aanspraak maken op een vergoeding voor de door u nieuw aangebrachte klanten. De werkgever zal echter proberen hieronder uit te komen. Het komt er dan ook op aan om uw dossier goed voor te bereiden. Welke argumenten gaat de werkgever inroepen om te ontsnappen aan de betaling van de uitwinningsvergoeding?

Lees het artikel

 

01/2015

BETEKENT EEN EXCLUSIVITEITSBEDING IN UW AGENTUURCONTRACT DAT U GEEN ENKELE NEVENACTIVITEIT MAG HEBBEN?

In uw agentuurovereenkomst staat vermeld dat u uitsluitend het merk van uw fabrikant zal vertegenwoordigen behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de fabrikant. Bovendien hebt u zich contractueel geëngageerd om op geen enkele wijze te concurreren met de fabrikant, in het bijzonder noch identieke noch gelijkaardige producten te verkopen, zelfs indien het materiaal verschillend is.

Lees het artikel

 

11/2014

OVERNAME ANCIENNITEIT OF EXTRA VERGOEDING?

Als u bij uw huidige werkgever een aanzienlijke anciënniteit hebt verworven en een nieuwe werkgever - vaak een concurrent - wil per se dat u bij hem in dienst komt, dan kan u perfect onderhandelen over een overname van anciënniteit - desnoods gedeeltelijk - of een extra vergoeding ingeval de nieuwe werkgever u afdankt.

Lees het artikel

 

10/2014

MAG UW WERKGEVER EEN PRIVEDETECTIVE INSCHAKELEN?

Het is mogelijk dat uw werkgever een bewijs wil  vinden om u wegens dringende reden te kunnen ontslaan en dat hij u hiertoe laat achtervolgen door een privédetective. Is dat wel toegelaten?

Lees het artikel

 

10/2014

LANGER WERKEN OF TOCH NIET?

Hoewel we steeds langer (zouden) moeten werken, zijn oudere werknemers dikwijls niet meer welkom op de arbeidsmarkt. Ze worden regelmatig geconfronteerd met een aantal hardnekkige en foutieve vooroordelen.

Lees het artikel

 

08/2014

CHECKLIST VOORALEER U VAN WERK VERANDERT

U wordt gevraagd om van werk te veranderen door een headhunter,  ex-collega of vriend. Dat is meestal een aangename verrassing. Waar moet u echter bij stilstaan vooraleer u de stap zet?

Lees het artikel

 

07/2014

KAN U EEN SCHADEVERGOEDING EISEN WANNEER ER EEN CONCURRENTIEBEDING IN UW ARBEIDSCONTRACT STAAT?

Wettelijk bestaat er een verschil tussen het concurrentiebeding voor een gewone werknemer enerzijds en voor een handelsvertegenwoordiger anderzijds. Het onderscheid dat in dit artikel wordt toegelicht, is het al dan niet verplicht opnemen  van een “toepassingsclausule”.

Lees het artikel

 

06/2014

BEN IK VERTEGENWOORDIGER?

U zit in de sales en u vindt het dan ook vanzelfsprekend dat u vertegenwoordiger bent. Dit is echter allerminst evident.

Lees het artikel

 

04/2014

CONTROLEERT U DE COMMISSIEBEREKENING?

Bij contracteinde gebeurt het meermaals dat u voorhoudt dat u nog commissies tegoed hebt. Maar wat blijkt? U kan het bedrag ervan niet becijferen. Het is al niet gemakkelijk om alle bestellingen te achterhalen, laat staan te weten op welke bestelling u al dan niet commissie hebt gekregen, zeker wanneer u geen berekeningsstaten hebt gekregen van de werkgever of opdrachtgever. Zelfs of al dan niet steeds correct een bepaald percentage werd gehanteerd, kan u dan niet nagaan.

Lees het artikel

 

04/2014

DE WERKGEVER GEEFT UW ONTSLAG EN U MOET DE OPZEGGINGSTERMIJN NOG UITDOEN. WAT NU?

Wat doet u als uw werkgever u vraagt om tijdens de opzeggingstermijn minder op de baan te gaan, bepaalde cursussen i.v.m. productinformatie niet meer te volgen, een deel van uw klanten af te geven?

Lees het artikel

 

03/2014

DE BENAMING VAN UW VERANDERLIJKE WEDDE IS WEL DEGELIJK BELANGRIJK

Het enige systeem dat wettelijk strikt geregeld wordt, is het “commissie”-systeem, m.a.w. de arbeidsovereenkomstenwet beperkt zich wat betreft het veranderlijk loon tot het systeem waarbij percentages worden toegekend op binnengebrachte bestellingen.

Lees het artikel

 

01/2014

SOLLICITATIEVERLOF EN HET RECHT OP OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

De wet op het eenheidsstatuut behoudt het recht op sollicitatieverlof van de werknemer wanneer hij is opgezegd door de werkgever of wanneer hij zelf heeft opgezegd.

Lees het artikel

 

01/2014

HOELANG IS DE OPZEGTERMIJN ALS IK ONTSLAG NEEM?

Als u ontslag  wil nemen, dan moet u een opzeggingstermijn respecteren. Dat is de periode dat u in principe nog moet verder werken, nadat u uw ontslag hebt gegeven. Vanaf januari 2014 geldt een nieuwe regeling.

Lees het artikel

 

12/2013

MOET IK TEKENEN?

Hoe is het mogelijk? Er zijn nog steeds mensen die zich door hun werkgever of opdrachtgever dermate onder druk laten zetten dat ze een document ondertekenen zonder zich echt bewust te zijn van de inhoud ervan.

Lees het artikel

 

11/2013

EERLIJKE OF ONEERLIJKE CONCURRENTIE?

Staat het u vrij om, uiteraard na een correcte vooropzeg, bij een concurrent te gaan werken als bediende-vertegenwoordiger of als zelfstandige handelsagent?

Lees het artikel

 

10/2013

LIGT EEN BURN-OUT OP DE LOER?

In P&O Magazine van 7 augustus 2013 staat dat onderzoek wijst op een groeiende tendens bij werknemers om bij ziekte toch te gaan werken. Werkgevers beginnen zich dan ook zorgen te maken over het gevaar voor besmetting op het werk wat indirecte kosten voor de onderneming oplevert. Wij bekijken het probleem liever langs werknemerskant.

Lees het artikel

 

09/2013

KAN DE OPDRACHTGEVER EEN ONTBINDENDE VOORWAARDE IN UW AGENTUUROVEREENKOMST ZETTEN?

Volgens artikel 1183 Burgerlijk Wetboek kunnen partijen overeenkomen dat wanneer een toekomstige en onzekere gebeurtenis zich voordoet, de overeenkomst wordt ontbonden.

Lees het artikel

 

08/2013

HANDELSAGENTEN: OPGEPAST VOOR EEN OVERNAME!

Volgens het Hof van Beroep te Gent moet enkel rekening gehouden worden met de samenwerking met de (laatste) opdrachtgever/overnemer van de firma om uw anciënniteit te bepalen als handelsagent.

Lees het artikel

 

07/2013

HOE LANG MOET U DOCUMENTEN BEWAREN?

U bent wettelijk niet verplicht uw maandelijkse loonbriefjes langer dan 10 jaar bij te houden. Het wordt wel ten zeerste aanbevolen de volgende documenten tot uw pensioen te bewaren: de jaarlijkse loonoverzichten en het tweejaarlijks uittreksel van de Rijksdienst voor Pensioenen met uw loongegevens voor de pensioenberekening.

Lees het artikel

 

07/2013

MAG DE WERKGEVER EEN ONTBINDENDE VOORWAARDE IN UW ARBEIDSOVEREENKOMST ZETTEN? 

Is het mogelijk dat in uw arbeidsovereenkomst staat dat wanneer een bepaalde klant zijn bestellingen stopzet, uw contract afgelopen is?

Lees het artikel

 

06/2013

MOET IK ALS HANDELSAGENT MIJN AGENDA BEKENDMAKEN?

Eén van onze leden, een (zelfstandige) handelsagent, stelde ons de volgende vraag.

Graag jullie advies. Ik ben zowat een jaar geleden gestart binnen een bedrijf om een bepaalde afdeling te leiden (verkopers aansturen, zelf verkoop realiseren, prospecteren). Nu onlangs wordt er aan mij gevraagd om mijn agenda dagelijks bij te houden en door te geven.

Lees het artikel

 

06/2013

BENT U TIJDENS UW OPZEGGINGSTERMIJN VERPLICHT OM TE WERKEN?

U hebt ander werk gevonden en wil daar liefst zo snel mogelijk beginnen, maar u bent nog in dienst bij uw huidige werkgever. U zal dus een correct einde moeten stellen aan uw actuele arbeidsovereenkomst en dit gebeurt door het in acht nemen van de juiste opzeggingstermijn, rekening gehouden met uw anciënniteit en uw loon (raadpleeg ons hieromtrent)

Lees het artikel

 

05/2013

WAT ALS U GEEN ZIN MEER HEEFT OM AAN UW NIEUWE JOB TE BEGINNNEN?

Stel: u hebt een arbeidsovereenkomst ondertekend met een nieuwe werkgever. Normaal gezien begint u aan deze nieuwe job op 1 september 2013, maar eigenlijk hebt u er geen zin meer in. U hebt nog een betere aanbieding of u hebt bij uw huidige werkgever een uitzonderlijk voorstel gekregen om te blijven. Kan u het contract nog beëindigen of hangt u eraan vast?

Lees het artikel

 

05/2013

FIRMAWAGEN: MAG EEN WERKGEVER EEN UITGEBREIDE KILOMETERREGISTRATIE BIJHOUDEN VAN ZIJN WERKNEMERS?  

In onze nieuwsbrief van  13 maart 2013 met als titel “Firmawagen: Kan u verplicht worden uw kilometers te registreren zodat uw werkgever weet hoeveel u privé met de wagen rijdt?” hadden we het over de beperking van de btw-aftrek voor de werkgever tot het gedeelte professioneel gebruik van de firmawagen.

Lees het artikel

 

05/2013

UW ARBEIDSCONTRACT BINNENKORT IN HET CHINEES?

Een Nederlander met woonplaats in Nederland trad in dienst van een in Antwerpen gevestigde vennootschap die deel uitmaakt van een multinationale groep met zetel in Singapore. Er werd een arbeidscontract opgesteld in het Engels. De werknemer begrijpt perfect Engels. De directeur van de vennootschap daarentegen die de arbeidsovereenkomst heeft ondertekend, is een Singaporees die geen woord Nederlands kent.

Lees het artikel

 

04/2013

LOONSOPSLAG OF PROMOTIE

Opslag of promotie krijgen is nooit gemakkelijk, maar zeker niet in deze crisistijd. Het is iets dat u wil, en uw baas (meestal) niet. Eventueel kunnen volgende bedenkingen, geïnspireerd op een artikel verschenen op jobat.be op 22/03/2013, u helpen.

Lees het artikel

 

03/2013

FIRMAWAGEN: KAN U VERPLICHT WORDEN UW KILOMETERS TE REGISTREREN ZODAT UW WERKGEVER WEET HOEVEEL U PRIVE MET DE WAGEN RIJDT?

Sinds kort worden we gecontacteerd door leden waarvan de werkgever plots vraagt om de kilometerstand ’s morgens en ’s avonds te noteren. Waarom? Volgens de nieuwe regeling inzake btw-aftrek (van toepassing vanaf 01/01/2013) kan de werkgever de btw nog slechts aftrekken in de mate van het professioneel gebruik van de wagen.

Lees het artikel

 

02/2013

BUDGETOVERSCHRIJDING FIRMAWAGEN: WAT INGEVAL VAN CONTRACTEINDE OP UW INITIATIEF?

We stellen vast dat er een tendens bestaat dat de werkgever een kleiner budget voor de firmawagen ter beschikking stelt en dat u bereid bent om een bijdrage te leveren voor een iets comfortabelere wagen omdat u als vertegenwoordiger tenslotte veel tijd in de auto doorbrengt.

Lees het artikel

 

02/2013

AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST (ZELFSTANDIGE HANDELSAGENT)

Dikwijls zijn het dezelfde punten waarop we de aandacht van onze leden moeten vestigen die zich willen engageren als zelfstandige handelsagent. In eerste instantie moet u een onderscheid maken naargelang u voor een Belgische opdrachtgever gaat werken of voor een buitenlander.

Lees het artikel

 

01/2013

MAG IK EXTRA WERK WEIGEREN?

In Knack van 9 januari 2013 lazen we het artikel getiteld “Arbeidsonderzoek: Belgen vrezen voor hun job”, geschreven door Patrick Martens. Hierin wordt vermeld dat onder managers momenteel veel wordt gesproken over de innovatie van de arbeidsorganisatie terwijl de werknemers meer en meer klagen over een stijging van de werkdruk. Aan de hand van een aantal voorbeelden kunnen we aantonen dat sommige werkgevers gebruik maken van de crisissituatie om werknemers niet te vervangen en verwachten dat hun taken zonder meer worden overgenomen door de resterende collega’s.

Lees het artikel

 

09/2012 

 

 

SOCIALE MEDIA EN JE ARBEIDSRELATIE: LIKE IT?

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 20 % van de status updates op facebook die met het werk of de werkgever te maken hebben, negatief zouden zijn.

Lees het artikel