Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

Vragen of problemen?

Wij adviseren u graag

Als verkoper (werknemer of zelfstandige) kan u bij ons aankloppen met allerlei vragen of problemen, zoals:

 • Kan u een nieuwe voorstel van arbeidsovereenkomst of agentuurcontract nalezen?
 • Moet ik zomaar aanvaarden dat mijn geografische sector en klantenbestand worden gewijzigd?
 • Wat kan ik ondernemen wanneer mijn baas mij de correcte commissies weigert uit te betalen?
 • Werd mijn vakantiegeld juist uitbetaald?
 • Ontving ik wel feestdagen- en ziektedagenvergoeding op mijn veranderlijk loon?
 • Is de werkgever mij geen eindejaarspremie verschuldigd?
 • Werd ik correct vergoed n.a.v. het contracteinde op initiatief van mijn opdrachtgever?
 • Wat moet ik doen bij faillissement van de firma?
 • Mag ik bij een concurrent gaan werken of ben ik gebonden door een concurrentiebeding?
 • Kan u mij vertellen of ik bepaalde extra rechten heb op basis van cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten? 
 • Kan ik aanspraak maken op werkloosheidsvergoedingen met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen)?
 • Wat moet ik doen als ik ziek word, werkloos word, met pensioen wil gaan?

Onze juristen staan dagelijks voor u klaar om uw vragen of problemen met u te bespreken en een oplossing op maat te suggereren. Dit advies is gratis voor alle leden van de beroepsvereniging voor handelsvertegenwoordigers. Onze werking is immers gebaseerd op solidariteit en wordt gefinancierd door lidgelden.

In sommige gevallen voeren we briefwisseling en onderhandelingen met uw werkgever, uw opdrachtgever of hun raadgevers. Ook dat is gratis voor onze leden.

De opvolging van uw dossier gebeurt door een contactpersoon die het dossier van a tot z opvolgt. U hoeft zich dus niet telkens tot iemand anders te wenden als u vragen hebt over de evolutie van uw dossier.

 

WORD VANDAAG NOG LID!