Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?
Gerechtelijke bijstand

Gerechtelijke bijstand

Wanneer geen andere uitweg mogelijk is, met andere woorden als geen minnelijke schikking kan worden bekomen, wordt uw dossier, mits uw goedkeuring, doorgestuurd aan één van onze advocaten (specialisten op het vlak van sociaal en handelsrecht)*.

 

 

Uw rechtstreeks voordeel is dat u gedurende de tijd dat de procedure loopt niet moet betalen: geen dagvaardingskosten, geen provisies, geen administratieve onkosten! Het is pas wanneer de zaak wordt afgesloten dat er wordt afgerekend volgens de voorwaarden van onze juridische bijstandsovereenkomst die met u wordt afgesloten:

  • wanneer de zaak verloren wordt, betaalt het lid enkel de kosten en de honoraria in functie van het aantal jaren ononderbroken lidmaatschap:
   1. het eerste jaar betaalt het lid de volle kost van de procedure.
   2. vanaf het tweede t/m het vijfde jaar draagt het lid 75 % van de kost.
   3. vanaf het zesde t/m het tiende jaar wordt dit 50%.
   4. en vanaf het elfde jaar draagt de B.F.H. de kost volledig.

   De jaren van ononderbroken lidmaatschap worden gerekend op het moment van ondertekening van de juridische bijstandsovereenkomst.


  • als de zaak wordt gewonnen, dan betaalt het lid het ereloon van de advocaat en de kosten van de procedure, maar deze staan in logische verhouding tot wat werd gerecupereerd en aangezien de tussenkomende advocaten systematisch en gedurende reeds vele jaren met ons samenwerken, kunnen ze de normaal van toepassing zijnde tarieven verminderen. U haalt er voordeel uit omdat een groot deel van het voorbereidende werk in uw dossier reeds werd verricht door de BFH voordat het werd doorgestuurd. Onze juridische dienst ondernam reeds pogingen tot minnelijke regeling zodat de advocaat in principe dadelijk kan dagvaarden waardoor tijd wordt uitgespaard en dat betekent sowieso minder kosten. Als u de zaak wint, krijgt u ook een (forfaitaire) rechtsplegingsvergoeding toegewezen, betaald door de tegenpartij die toch al een deel van de kosten dekt. Ter vergelijking: u krijgt geen rechtsplegingsvergoeding als de vakbond voor u pleit. Bovendien krijgt u interesten toegewezen op de achterstallig geïnde sommen en vergoedingen.

Zoals in de rubriek “Juridische bijstand” reeds vermeld, werd de laatste jaren consequent in 88 % van de zaken een minnelijke regeling bereikt, dus gerechtelijke bijstand is eerder de uitzondering.

 

(*) Het gaat om een individuele dienstverlening aan onze leden en niet om een rechtsbijstandsverzekering.