Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

Christophe, bestuurslid B.F.H., vertelt

 

Ik heb vastgesteld dat de juristen van B.F.H. op een gelijkaardige manier tewerk gaan als ik wanneer ik aan het verkopen ben.

Een hard seller ben ik allerminst. Ik vraag mijn klanten eerst naar hun behoeften. Waarvoor gaan ze mijn product gebruiken? Wat verwachten ze ervan? Zo kan ik hen het beste voorstel doen, aangepast aan hun wensen. Eventueel stellen ze zich nog bepaalde vragen waarvoor ik een oplossing kan bieden.

Mijn eerste werk bestaat er dus in om de situatie van de klant zo goed mogelijk te analyseren. Daarbij komt het beantwoorden van vragen. Soms moeten een aantal problemen uit de weg geruimd worden. De voor- en nadelen van bepaalde keuzes kunnen toegelicht worden.

Het een en ander wordt ook bekeken in het kader van een langetermijnvisie. Waarmee de klant vandaag al gelukkig is, is niet altijd wat morgen nog volstaat. Die ontevredenheid wil ik voorkomen.

Door alles op een rijtje te zetten, maakt de klant een weloverwogen keuze en zal hij hier blij mee zijn. En een gelukkige klant komt terug om opnieuw voortgeholpen te worden.

Welnu, bij B.F.H. gaan de juristen uw vraag of probleem ook analyseren. Daarbij worden uw persoonlijke doelstellingen in overweging genomen.

Ook het grotere plaatje wordt bekeken. Oplossingen die tijdelijk aanvaardbaar zijn, worden in een langer tijdsbestek bekeken soms minder interessant. Problemen die volgens u niet dringend zijn, dienen soms wel dadelijk aangepakt te worden. Als een contractvoorstel werd goedgekeurd, dan kan u wel degelijk op beide oren slapen.

U maakt een weloverwogen keuze. Dat is onze bedoeling: dat u blij bent met B.F.H. als ruggensteun.

Als u dan niet vergeet uw goede ervaring te delen met uw collega’s, dan maakt u ons blij! We stellen immers niet graag een kandidaat-lid teleur wanneer het volledig in de penarie zit en wij niet dadelijk kunnen tussenkomen. Het spreekt immers voor zich dat er een wachttermijn is voor nieuwe leden om dadelijk aanspraak te kunnen maken op full service! Het is namelijk dankzij uw trouw lidmaatschap dat we bestaan.

Nog een tip? Ik voegde mijn missie toe aan mijn curriculum vitae om te solliciteren naar een nieuwe job. De kandidaat-werkgever vond dit zeer origineel. Ik gaf als uitleg dat mijn zienswijze best overeenstemde met die van het bedrijf en werd prompt aangeworven.

Ook de B.F.H. heeft een missie en maakt waar wat ze belooft. Als u al aangesloten bent, blijf lid. Bent u nog niet aangesloten, word lid.

 

Christophe SCHOENMAECKERS
Bestuurslid B.F.H.