Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

WAT DOEN WE: JURIDISCHE BIJSTAND

Enkel wanneer er effectief een VORDERING moet worden ingesteld tegen de werkgever of tegen uw principaal (of wanneer een GERECHTELIJKE PROCEDURE moet worden opgestart), wordt een specifieke regeling getroffen die individueel tussen de aangeslotene en de B.F.H. in een juridische bijstandsovereenkomst wordt vastgelegd. De inhoud van die overeenkomst wordt bovendien nog eens in een aparte nota uitgelegd.

Ook hier probeert de B.F.H. eerst een minnelijke schikking na te streven en kan ze beoordelen of een regelingsvoorstel van de tegenpartij aanvaardbaar is om alzo een rechtsprocedure te vermijden. Een rechtsprocedure is immers iets dat lang duurt en geld kost zodat de meeropbrengst die er mogelijk door bereikt wordt hierdoor wordt opgeslorpt. Bij een minnelijke regeling van uw dossier bent u slechts 5 % forfaitair van de netto opbrengst, bekomen door onze tussenkomst, verschuldigd aan B.F.H.

De laatste jaren werd consequent in 88% van de zaken een minnelijke regeling bereikt.

 

JURIDISCH ADVIES NODIG? VRAAG HET ONS!