Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

LID WORDEN: WAT KOST HET

Veel moet dat niet kosten!

 

Jaarbijdrage

Als nieuw lid betaalt u een jaarbijdrage van 220 EUR. U bent dan aangesloten vanaf de eerste dag van de maand waarin u betaald hebt en dit gedurende 12 volle maanden. Dat kost u slechts 0,60 EUR per dag.

U kan de jaarbijdrage overmaken op de rekening van de BFH vzw, Dascottelei 97 te 2100 Deurne, met nummer BE53 7310 0408 1853 (BIC KREDBEBB). Vermeld daarbij uw naam en "jaarbijdrage".

De jaarbijdrage is all-in. Hiervoor kan u, zonder wachttijd, allerlei vragen stellen die te maken hebben met het sluiten, de uitvoering of stopzetting van uw contractuele relatie met werkgever of principaal. Als lid kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief waarin actuele problemen worden belicht die u kunnen aanbelangen.

Waarom beroep doen op een gespecialiseerd advocaat als een gesprek van anderhalf uur al bijna even duur is als de bijdrage voor een volledig jaar die u aan ons betaalt?

De bijdrage is ook fiscaal aftrekbaar voor de werknemers die ervoor opteren hun werkelijke beroepskosten te bewijzen. Zelfstandige verkopers kunnen de kosten altijd fiscaal aftrekken.

Op de lidkaart die wij toesturen, staat uw lidnummer vermeld, voorafgegaan door jaar en maand van de initiële aansluiting. U ontvangt ook een parkeerkaart, die al vaak zijn nut heeft bewezen.

Vóór het verstrijken van uw aansluitingsperiode krijgt u van ons een uitnodiging tot verlenging van uw lidmaatschap. Als u zonder onderbreking lid blijft, zal u vanaf het tweede jaar slechts 190 EUR moeten betalen om opnieuw 12 maanden lang beroep op ons te kunnen doen. De BFH is voor trouwe leden aanzienlijk goedkoper dan de politieke vakbonden. Probeer daar maar eens een jurist te pakken te krijgen.

Trouw lidmaatschap wordt dus beloond en heeft uiteraard ook zijn voordelen wanneer u met een rechtszaak wordt geconfronteerd.

WORD VANDAAG NOG LID!