Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

WIE ZIJN WE: ONS VERHAAL

Onze beroepsfederatie bestaat meer dan 60 jaar. Gedurende al die tijd verdedigt zij het statuut van de handelsvertegenwoordiger en de handelsagent. Onze ervaring op het vlak van juridische bijstand van commerciële personen is dan ook van onschatbare waarde.

De B.F.H. en haar advocaten liggen aan de basis van enkele belangrijke gerechtelijke beslissingen op het vlak van de arbeidswetgeving. Zo werd de mogelijkheid erkend om een arbeidscontract voor de aanvang ervan op te zeggen. Met succes werd de stelling verdedigd dat het enkel vakantiegeld op commissieloon moet opgenomen worden in de berekeningsbasis van het vakantiegeld van het volgende jaar.

Wat is onze missie en wat zijn onze waarden?


Missie en waarden

Missie

Wat is onze reden van bestaan?

De B.F.H. draagt fundamenteel bij tot verdediging van personen die werkzaam zijn in de verkoop. Wij willen op een toegankelijke en kwalitatief hoogstaande manier juridisch advies en desgevallend bijstand verlenen.

Visie

Waar willen we heen op middellange termijn?

Wij willen dichtbij onze leden staan.  Als u contact opneemt, hebt u dadelijk een jurist aan de lijn. Een gezonde tewerkstelling impliceert anticiperen op mogelijke problemen vanaf het afsluiten van een overeenkomst met uw werkgever of opdrachtgever en tijdens de tewerkstelling. Raadpleeg ons dus vroegtijdig, zo kan u problemen vermijden.

Met respect voor uw wensen stellen we verschillende oplossingen voor. Onze geëngageerde, professionele medewerkers staan garant voor een full service-aanpak, proactief en op maat.

Waarden

Wat verbindt ons en hoe willen onze medewerkers de visie van B.F.H. realiseren?

Betrokkenheid

Met onze inzet maken we het verschil. We zoeken samen met u naar de beste manier van aanpak. We nemen onze verantwoordelijkheid op om, met uw goedkeuring, tussen te komen t.a.v. uw werkgever of opdrachtgever indien nodig.

Effectiviteit

Door onze kennis en ervaring zien we mogelijkheden die anderen niet zien en delen deze met u zodat u durft op te komen voor uw rechten. We zorgen ervoor dat u met vertrouwen aan het werk gaat. We helpen u met praktische vragen, adviseren in uw persoonlijk dossier en komen tussen indien nodig. Ook geven we via nieuwsbrieven tips om uw tewerkstelling gezond te houden.

Verbondenheid

Door te werken op basis van lidgelden op jaarbasis proberen we het voor elke aangeslotene toegankelijk te maken en voor iedereen betaalbaar te houden.

Als uw rechten als loontrekkende of zelfstandige verkoper in het gedrang komen, komt uw beroepsfederatie voor u op.

 

Samen sterk!

 

WORD VANDAAG NOG LID!