Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

Wist u dat...

 

Wist u dat een voorstel van overeenkomst uitgaande van de werkgever of opdrachtgever meestal alle mogelijke negatieve clausules bevat?

Wist u dat u bij ons een typecontract kan bekomen dat uw rechten het best vrijwaart, zowel voor de bediende-handelsvertegenwoordiger als de zelfstandige handelsagent?

Wist u dat u bij ons een type-opzeggingsbrief kan krijgen met de nodige uitleg welke opzeggingstermijn u moet naleven?

Wist u dat we ook een type-overeenkomst hebben om uw samenwerking in onderling akkoord met uw werkgever of opdrachtgever te beëindigen?

Wist u dat u best een ontvangstbewijs laat ondertekenen wanneer u de firmawagen en andere materialen van de werkgever afgeeft en wij hiervoor een specifieke tekst hebben?

Wist u dat we uw loonsituatie nakijken op eventuele barematekorten, of er wel feestdagenvergoeding en enkel vakantiegeld wordt betaald op uw veranderlijk loon, of de eindejaarspremies correct worden betaald?

Wist u dat een vooropgestelde wijziging aan de samenwerkingsvoorwaarden meestal in uw nadeel is opgesteld?

Wist u dat een nieuw bonussysteem dikwijls bedoeld is om uw loon minstens te plafonneren?

Wist u dat u maar best rekening houdt met een (geldig) concurrentiebeding in uw huidig contract als u elders concurrentieel wil starten?

Wist u dat we op elk ogenblik uw opzeggingskapitaal kunnen begroten?

Wist u dat u maar best bewijsstukken verzamelt omtrent de door u onderhandelde zaken, evolutie van uw zakencijfer, aangebrachte klanten enz. vooraleer u de laptop of computer van het werk (plots) moet afgeven?

Wist u dat we bij een contracteinde dikwijls nog tekorten vaststellen in de eindafrekening van de werkgever?

Wist u dat uw werkgever of opdrachtgever meestal niet vrijwillig zal overgaan tot betaling van een uitwinningsvergoeding voor de nieuw door u aangebrachte klanten?

Wist u dat we bij voorkeur zelf een dadingsovereenkomst opstellen als er een minnelijke regeling wordt bereikt om u de meeste garanties te bieden?

Een gouden raad: raadpleeg ons.

 

Rachel EYSKENS