Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

DAT DOEN WIJ

 

Bent u al aangesloten, maar maakt u nog niet echt gebruik van alle mogelijkheden binnen onze dienstverlening? Moet u zich nog aansluiten, maar vraagt u zich af wat wij voor u kunnen doen?

Wij staan onze leden bij met raad en daad in de verschillende fases van hun carrière.

Bij het begin van een samenwerking bestuderen en bespreken we de voorgestelde overeenkomst opdat hieraan nog de nodige wijzigingen zouden kunnen doorgevoerd worden vooraleer kan ondertekend worden. Dikwijls wordt gewoon ons typecontract gehanteerd wat nog de meeste garanties biedt, vooral voor de zelfstandige handelsagent.

Tijdens de samenwerking kunnen bepaalde vragen rijzen omtrent de correctheid van bv. berekening en betaling van de overeengekomen vergoedingen of voorstellen om de afspraken te wijzigen inzake functie-inhoud, de geografische sector waarbinnen u klanten mag bezoeken, loonvoorwaarden enz .

Het is hallucinant vast te stellen hoeveel mensen in de fout gaan als ze een einde willen stellen aan hun contract. Anderzijds kan er niet van uit gegaan worden dat de werkgever of opdrachtgever correct het contract zal beëindigen en zelfs als dit juist zou gebeuren, vrijwillig zal overgaan tot betaling van de sommen die nog verschuldigd zijn.

Als het einde van uw carrière in zicht is, wenst u misschien alvast iets minder te werken, maar hoe doet u dit met behoud van zoveel mogelijk rechten? Kan u nog het een en ander bekomen bij uw pensionering zoals bv. een uitwinningsvergoeding voor de door u nieuw aangebrachte klanten?

U kan bij ons aankloppen, niet alleen met problemen of ingeval van een geschil, maar ook gewoon met uw vragen, onzekerheid en stress bij belangrijke beslissingen in het kader van uw tewerkstelling. Aangezien u bij ons altijd naar dezelfde vertrouwde contactpersoon kan vragen, gaat deze niet alleen in op het juridische aspect, maar gaat hij ook luisteren naar het verhaal en kent hij de mens achter het probleem zodat hij met al deze facetten rekening kan houden.

Zo proberen we steeds tot een pasklare oplossing te komen voor zowel de juridische als emotionele uitdagingen die zich stellen in uw loopbaan. Hoe meer vragen u ons stelt, hoe beter u geïnformeerd bent. Door het lezen van onze nieuwsbrieven geraakt u thuis in de problemen die zich kunnen stellen en de oplossingen die hiervoor openstaan. Aldus leert u ook zelf te anticiperen op problemen en wordt u als het ware al zelfredzaam. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Wat als er dan toch iets misloopt?

Het nastreven van een minnelijke schikking is altijd de eerste optie. Hiertoe verzorgen we correspondentie zowel in uw naam (meestal in eerste instantie) als in naam van B.F.H. en onderhandelen we, altijd met uw goedkeuring uiteraard, rechtstreeks met uw werkgever of opdrachtgever. Rekening gehouden met onze kennis, ervaring en goede reputatie lukt dit in de praktijk in de meeste gevallen.

Waarom dus nog wachten om ons te contacteren?

 

Rachel EYSKENS