Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

ALLES IS TERUG TE VINDEN OP HET INTERNET

 

Waarom nog advies inwinnen? Ik heb het antwoord op mijn vraag al teruggevonden op het internet. Wat blijkt? Hierdoor wordt meermaals in de fout gegaan. Hoe komt dit?

Vooreerst moet u beoordelen of de site die u raadpleegt wel degelijke informatie verschaft. Gaat het om officiële websites zoals bv. die van de R.V.A. en R.S.V.Z., dan kan u vrij zeker zijn dat de informatie correct is. U zal wel vaststellen dat de informatie die u krijgt, zeer uitvoerig is zodat u een hele tijd nodig zal hebben om exact eruit te halen wat u nodig hebt.

Is de info up-to-date? Het zou kunnen dat het artikel dat u terugvond over uw situatie, intussen achterhaald is.

Maar zelfs als de informatie juist en actueel is, dan nog bestaat de kans dat u deze verkeerd interpreteert. Inderdaad hebt u de nodige background nodig om een juiste interpretatie te geven aan wat u leest en om het een en ander te nuanceren. Er zijn een aantal basisbegrippen van het recht die worden verondersteld gekend te zijn. U moet leren met een juridische bril naar uw probleem te kijken. De wettekst volstaat op zich niet, hieraan werd door rechters en rechtsgeleerden een uitleg gegeven die zelfs niet altijd rechtlijnig is. Eigenlijk moet u dus op zoek gaan naar de wetgeving, de rechtspraak en rechtsleer om een volledige kijk op uw zaak te krijgen. Dit is een fulltime job. Waarom laat u dit niet aan ons over?

Nog een aantal voorbeelden kunnen duidelijk maken wat er fout kan lopen.

Als u uw contract wenst op te zeggen, zal u hieromtrent wel inlichtingen vinden via het internet, maar nu de wetgeving inzake opzeggingstermijnen voor werknemers is gewijzigd sinds 2014, is het geen sinecure om de juiste opzeggingstermijn te bepalen. Hierbij moet rekening gehouden worden met uw eventuele anciënniteit van voor 31/12/2013 en desgevallend ook uw gemiddeld brutoloon van 2013. Als u dan al de juiste opzeggingstermijn hebt bepaald, dan beschikt u nog niet over een type-opzeggingsbrief. Wij geven ook altijd de mogelijkheid van een overeenkomst inzake contracteinde mee en een type-overeenkomst om te onderhandelen met uw werkgever, want meestal wil u zo vlug mogelijk weg.

Omtrent het concurrentiebeding is veel terug te vinden op het internet, maar er dient om te beginnen al een onderscheid te worden gemaakt tussen de geldigheidsvoorwaarden van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van een sedentaire bediende en datgene in het contract voor een handelsvertegenwoordiger. Voor de zelfstandige handelsagent zien de geldigheidsvoorwaarden er ook nog eens anders uit.

Moraal van het verhaal: als u veel tijd hebt en goesting, ga dan op zoek, maar stel uw vraag toch ook maar aan ons om zeker te zijn dat u niets over het hoofd ziet en om een genuanceerd advies te krijgen dat verder gaat en rekening houdt met alle mogelijkheden die u hebt. Dan staat het u nog vrij om te beslissen wat u ermee doet.

 

Rachel EYSKENS