Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

Is een rechtsbijstandsverzekering zaligmakend?

 

In Trends van 13 februari 2018 wordt nog eens benadrukt dat het aantal gerechtelijke procedures daalt. Daar zijn verschillende redenen voor. Maar dat rechtsprocedures de laatste jaren flink duurder zijn geworden, zal hierbij wellicht doorslaggevend zijn.

Waarom is het voor een particulier praktisch onbegonnen werk geworden om naar de rechter te stappen? De rolrechten werden verhoogd. Op de ereloonnota van uw advocaat is maar liefst 21 % btw verschuldigd. Bovendien moet u, als u verliest, een deel van het ereloon van de advocaat van de tegenpartij betalen. Dit wordt bepaald aan de hand van de waarde van de zaak. Een voorbeeld: u hebt een vordering van 35.000 EUR bruto t.a.v. uw ex-werkgever. Als u de procedure zou verliezen, dan zou u aan hem een rechtsplegingsvergoeding van 2.400 EUR moeten betalen.

Daarom heeft de Minister van Justitie Koen Geens plannen om de rechtsbijstandsverzekering te promoten zodat u beter verzekerd zou zijn voor advocatenkosten. Is dit echter een goeie zaak?

De verzekeraar wil uiteraard zijn risico altijd kunnen inschatten. Hij zal dus aansturen op uniforme tarieven. Is een advocaat met een jarenlange specialiteit wel geneigd om tegen deze tarieven te werken? Gaat hij de zaak niet snel in de richting van een minnelijke regeling proberen te sturen?

Wist u dat er een maximale tussenkomst is van de verzekeraar rechtsbijstand? Op het eerste gezicht lijken deze plafondbedragen aanzienlijk, maar niks is minder waar. Trouwens, dagvaardings-, betekening- en uitvoeringskosten in het buitenland worden niet gedekt.

Is de verzekeraar verplicht uw dossier ter harte te nemen? Er bestaan verschillende mogelijkheden waardoor de verzekeraar zijn tussenkomst kan weigeren of beperken.

Voor een arbeidsrechtelijk geschil kan u zich niet apart verzekeren, maar zit u minstens met een pakket waarin ook personen- en familierecht en zakenrecht zitten zodat u voor dergelijke conflictenpolis all-in jaarlijks een serieus bedrag moet neertellen.

De wachttermijn voor een gerechtelijke tussenkomst is 1 jaar voor conflicten die u hebt als werknemer. Zowel het geschil zelf als de feiten die hiertoe aanleiding gaven, mogen niet dateren van voor uw aansluiting EN tijdens de wachttermijn!

Noteer dat bv. ook in het ACV-reglement rechtsbijstand het volgende wordt vermeld:

Gerechtelijke bijstand wordt enkel toegekend indien je, op het ogenblik dat het geschil ontstaat (dit is de dag waarop de gebeurtenis plaatsheeft die aanleiding geeft tot het geschil!) sedert minstens 6 maanden ononderbroken lid was van ACV.

Wat loontekorten betreft, zal de verzekeraar slechts teruggaan in de tijd tot 3 jaar of tot op het ogenblik van uw aansluiting, niet verder. Ook geografisch is er de beperking tot het Belgisch grondgebied.

Bij B.F.H. houden we ons enkel en uitsluitend bezig met contracten voor handelsvertegenwoordigers en handelsagenten. We kunnen dus perfect inschatten of een rechtsprocedure al dan niet wenselijk is, of een minnelijke regelingsvoorstel aanvaardbaar is rekening gehouden met slaagkans, lengte procedure, kosten. We gaan wat loontekorten betreft zoals feestdagenvergoeding op commissie, eindejaarspremies, terug tot en met uw indiensttredingsdatum bij de firma, ongeacht uw aantal jaren lidmaatschap bij ons. Advies krijgt u dadelijk vanaf de betaling van uw lidgeld en ook als het conflict ontstaat tijdens de wachttermijn die bij ons slechts 6 maanden is, kan u eventueel met goedkeuring van de juridische dienst de wachttermijn afkopen.

 

Rachel EYSKENS