Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

GEGEVENSVERWERKING VIA TRACKINGSYSTEEM

 

Moet de werkgever bij de privacycommissie aangifte doen van de gegevensverwerking?

Ja. De vrijstelling van aangifte die geldt voor personeelsadministratie (artikel 52 van het KB van 13 februari 2001) moet heel strikt worden geïnterpreteerd en het kan dus niet dat er geen aangifte wordt gedaan. Of er een aangifte is gebeurd en voor welk doel kan u checken via het openbaar register.

Het openbaar register bevat een beschrijving van de aangegeven verwerkingen (in het bijzonder de adresgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking, de doeleinden van de verwerking, welke categorieën van gegevens er verwerkt worden, de bewaartermijn, …)

Het openbaar register omvat echter niet de concrete gegevens van de personen die voorwerp uitmaken van de verwerking. Deze bevinden zich bij de verantwoordelijke voor de verwerking.

Mag de werkgever de geolocatiegegevens gebruiken om toezicht te houden op de arbeidsprestaties van de werknemers om ze eventueel te bestraffen?

In principe kan het niet dat het enige doel van geolokalisatiegegevens bestaat uit het toezicht op de werknemers (tenzij bijvoorbeeld dit het enige mogelijke middel zou zijn). Het kan echter wel gebeuren dat wanneer de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, er aanwijzingen aan het licht komen dat de werknemer bepaalde verplichtingen niet nakomt. In dat geval mag de werkgever dit grondig onderzoeken en meer bepaald, de klanten bevragen, de werknemer of zelfs toegang vragen tot de codering van de prestaties.

In ieder geval moet de werkgever de werknemer ervan verwittigen dat hij op grond van de aanwijzingen van vermoedelijke inbreuken, hem diepgaander zal controleren via de geolocatiegegevens die in de toekomst zullen worden verzameld.

Mag de controle permanent zijn? Moet de werknemer het systeem kunnen deactiveren?

Een periodieke en regelmatige controle tijdens de werkuren mag wel op voorwaarde dat het doel dat met de geolokalisatie wordt nagestreefd, in rechtstreeks verband staat met de geolocatie (wagenparkbeheer, verdeling van de voertuigen, …).

Bovendien mag de geolokalisatie slechts plaatsvinden tijdens de werkuren en binnen het kader van de arbeidsprestaties (en dus niet tijdens de pauzes, na de afloop van de dienst, of op het traject naar of van de werkplaats,…). Het moet voor de werknemer mogelijk zijn om de geolokalisatie uit te zetten als hij niet werkt.

Hoelang mogen de gegevens worden bewaard?

De Privacywet stelt dat de gegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is.

In principe dienen de geolokalisatiegegevens om de voertuigen op te sporen in real time, en dus moeten ze niet bewaard worden. In de uitzonderlijke gevallen waarin het geolokalisatietoestel werd geïnstalleerd om de arbeidsprestaties van de werknemers te controleren, is het volgens de privacycommissie aangewezen om de bewaartermijn niet langer dan twee maanden te laten duren.

 

Bron: website privacycommissie onder FAQ